Font

Font มีหลายแบบเหตุผลที่ต้องมีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายก็เพราะจะได้มีเอาไว้ใช้ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่ทำอยู่ เช่น ป้ายโฆษณา การพาดหัวข่าว งานพิมพ์เอกสารต่างๆ

Categories: ser

About the Author

admin