CSS ทางเลือกใหม่ของนักเขียนเว็บมืออาชีพ

บนโลกออนไลน์นั้นมีเว็บไซต์รูปแบบต่างๆ อยู่มากมาย แต่ท่านรู้ไหมกว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เข้าสู่ระบบออนไลน์ได้นั้นต้องผ่านวิธีการในการสร้างมากมาย ในอดีตการพัฒนาและเขียนเว็บไซต์นั้นทำได้ผ่าน ภาษาที่เรียกว่า HTML (Hypertext Markup Language) แม้ว่าภาษา HTML จะช่วยให้สามารถๆสร้างเว็บเพจขึ้นมาได้ แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการแสดงผลทั้งหมดที่เราต้องการอยู่ดี ดังนั้นจึงมีการนำ CSS มาเติมเต็มช่องว่าง และสนับสนุนสิ่งที่ HTML ไม่สามารถทำได้

CSS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Cascading Style Sheets นั้นเอง บางทีอาจจะเรียกว่า Style Sheets หรือ CSS ซึ่งจริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกัน เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน SYNTAX ที่กำหนดเฉพาะ โดย W3C (Would Wide Web Consotrtium) และเป็นตัวสนับสนุน เว็บที่เขียนด้วย HTML หรือ XHTML เพื่อเพิ่มความหลากหลายเช่น เพิ่มสีสัน , พื้นหลัง , เส้นขอบ , ระยะห่าง และอีกหลายอย่าง และวันนี้เราจะมาดูถึงสิ่งที่ CSS ทำได้

-การใช้ CSS ในการสนับสนุน HTML จะช่วยลดพื้นที่ในการใช้ภาษา HTML ทำให้ Code ในเอกสาร มีเพียงส่วนเนื้อหาที่ต้องการจริงๆ และยังสามารถทำการแก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วขึ้น

-CSS ช่วยให้เนื้อที่ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทำให้เว็บ DOWNLOAD เร็วขึ้น เนื่องจากขนาดที่น้อยลง

-สามารถเพิ่มความหลายในการแสดงผลเพื่อให้เหมาะสมกับสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบน Browser ต่างๆ การสั่งพิมพ์ หรือการดูผ่าน Smart Phone

-CSS ช่วยเพิ่มความสะดวกในการกำหนดคำสั่ง Style Sheet ชุดเดียวกัน ให้มีผลทั้งเอกสาร จึงทำให้นักพัฒนาสะดวกขึ้นทั้งในด้านของการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเอกสาร HTML

เว็บไซต์ที่เขียนด้วย CSS ถือว่าเป็นเว็บที่ได้มาตรฐาน เพราะว่าในปัจจุบันหากไข้ HTML เพียงอย่างเดียวในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาถือว่าล้าสมัยไปมากแล้ว ดังนั้นหากนักพัฒนาใช้ CSS เป็นส่วนเสริม ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเว็บไซต์ในอนาคต

About the Author

admin