Content marketing คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร

Content marketing ถือว่าไม่เป็นคำใหม่อะไรเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเคยได้ยินกันมาบางจากที่ประชุมหรือสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งเราจะมาแปลความของคำนี้กันว่ามันสื่อถืออะไรดังต่อไปนี้

Content marketing คือ เทคนิคทางด้านการค้า การสร้าง Content ที่มีคุณค่าแจกจ่ายกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป่าหมายนั้นสนใจและสร้างรายได้ให้กับเราโดยมีเนื้อหาหลายๆแบบ ถ้าดึงเอาความหมายของ Content จะได้ความหมายต่อไปนี้

บทความ

เขียนเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ แต่ต้องเป็นเนื้อหาดีๆเพราะใครก็ชอบอ่านเนื้อหาดีๆ ที่มีประโยชน์และแน่นอนว่ามันต้องดีกว่าอ่านเนื้อหาที่มีแต่โฆษณา เนื้อหาที่ตรงจุดก็สำคัญถ้ายากจะให้ผู้ที่อ่านสนใจก็ต้องเขียนเรื่องราวที่ตรงกับเนื้อหาของสิ่งที่เราให้ความสนใจหรือกำลังนำเสนอ โดยการดูว่าตอนนั้นเนื้อหาอะไรน่าสนใจและยังไม่เคยถูกนำเสนอมาก่อน หรือถ้ามีคนเขียนแล้วแต่เรามีเนื้อหาที่ดีกว่า ซึ่งวิธีนี้ใช้กันมาและได้รับความนิยม อีกทั้งถ้าทำได้โดยสม่ำเสมอ ผู้อ่านหรือผู้บริโภคก็จะประทับใจและก็ติดตามบทความของเรา ที่สำคัญที่ไม่ควรลืมในเนื้อหานั้นต้องสื่อไปถึง Brand ของเราด้วย

วีดีโอ

วีดีโอเป็นส่วนสำคัญในการสื่อถือเรื่องราวที่จะเราจะนำเสนอ เราจะใช้ประโยชน์กับวีดีโอนี้ได้โดยการที่เราจะสื่อถึงอะไรสักอย่าง ประมานว่าการทำเว็บไซต์เราก็ทำวีดีโอสอนการทำเว็บไซต์ขึ้นมาบอกเป็นขั้นตอนที่ละขั้นตอน โดยให้ดูฟรีไม่เสียเงิน เราจะได้การบอกต่อ

ภาพ

รู้ๆกันอยู่ว่าคนเราไม่ชอบอ่านอะไรที่ยาวๆ ภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสื่อถึง Brand หรือ สินค้าที่จะนำเสนอ ยกตัวอย่าง Infographics เป็นอีกช่องทางจะสื่อถือผู้โภคได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

นี้ก็เป็นหลักในการทำ Content marketing แบบง่ายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

About the Author

admin