Banner

Banner หรือ แบนเนอร์ หมายถึง สื่อโฆษณา ที่ประกอบประกอบไปด้วยรูปภาพ ข้อความ โลโก้หรือเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นั้นที่ต้องการสื่อถึงจุดเด่นหรือจุดขายของโปรดักนั้นๆ ทางเวิลด์ไวเว็บ เป็นการวางสื่อโฆษณาไปตามเว็บไซต์อื่นๆ

Categories: ser

About the Author

admin